Danas u Hrvatskoj djeluje najviše sportskih udruga (više od 10 000), a slijede ih kulturne (više od 3600), gospodarske (više od 3000), tehničke (oko 2800) i socijalne udruge (oko 1000).

Društvo i način života

Civilno društvo

Organizacija i razvoj civilnog društva u prošlosti Hrvatske najviše se vezuju uz karitativni rad Crkve i imućnih građana, a već u srednjem vijeku postoji u obliku zaklada i bratovština. Tijekom socijalističkog razdoblja građanske aktivnosti takvog karaktera nisu postojale.

Od početka 1990-ih razvoj građanskog društva tekao je sporo, a građani se postupno upoznaju s mogućnostima i oblicima djelovanja civilnog društva. Razvoj civilnoga društva potaknut je potkraj 1990-ih, kad je donesen temeljni Zakon o udrugama, a 2003. osnovana je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Danas u Hrvatskoj postoji najviše sportskih udruga (više od 10 000), pa kulturnih (više od 3600), gospodarskih (više od 3000), tehničkih (oko 2800) i socijalnih udruga (oko 1000), zatim zdravstvenih, humanitarnih, ekoloških te udruga za zaštitu djece, mladih i obitelji. Tu su i udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, nastale zbog ostvarivanja specifičnih zakonskih prava kao i čuvanja uspomene na događaje iz nedavne prošlosti. One se financiraju novcem iz državnog proračuna, fondova Europske unije, različitim donacijama i članarinama.

Najpoznatije udruge jesu:

  • Hrvatski Caritas, humanitarna katolička udruga koja pomaže svima u oskudici i nevolji, utemeljena 1934. godine.
  • GONG, udruga utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima; nadgleda izbore te obrazuje građane o njihovim pravim i dužnostima.
  • B.a.B.e., udruga osnovana 1994. radi promicanja i zaštite ženskih ljudskih prava i promicanja rodne ravnopravnosti.
  • Zelena akcija, udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990. godine.
  • Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava, dugo vremena vodeća udruga za promicanje ljudskih prava. Utemeljen 1993, do 2003. djelovao kao predstavništvo Međunarodne helsinške federacije, a potom kao domaća udruga.
  • Transparency International Hrvatska, primarno se bavi suzbijanjem nacionalne i međunarodne korupcije te povećanjem vladine odgovornosti.